5. Finanční část

1. V jakém objektu budu živnost provozovat - nájem 2. Financování z investičního úvěru - ANO 3. Výpočet nákladů a výnosů Výdaje Investiční výdaje – jednorázové na začátku podnikání TABULKA počet kusů / cena za 1 kus / cena celkem Pravidelné měsíční výdaje: a) Mzdové výdaje b) Provozní výdaje • nájem, spotřeba materiálu • spotřeba energie, vody, plynu • telefon, rozhlas, TV, internet • popelnice, odpisy auto, zásoby, PHM, reklama c) Zásoby za měsíc d) Finanční výdaje - výše úvěru, úroky, RPSN, délka úvěru • splátka úvěru + úroků za 1 měsíc Výdaje celkem za měsíc: Příjmy: Tržba za 1 měsíc 3. Hospodářský výsledek = příjmy – výdaje • Zisk 4. Výpočet daně ze zisku za 1 rok zisk za 1 měsíc x 12 měsíců daň z příjmu 15 % ze zisku - odvod na Finanční úřad následující rok k 31.3. 5. Jakým způsobem by jste snížily náklady výdaje, nebo zvýšily příjmy - uveď, alespoň 2 příklady. 6. Porovnej metodu výpočtu výdajů a příjmů s použitím PAUŠÁLNÍCH VÝDAJŮ - u řemeslné živnosti je výše paušálních výdajů 80 % - do výše příjmů 2. mil Kč u podnikatele