4. Legislativní oblast

Legislativní oblast 1. Podmínky pro získání živnostenského listu 2. Živnostenský list – ohlášení 3. Obsahová náplň ohlášení živnosti 4. Registrace na živnostenském úřadě 5. Sociální a zdravotní pojištění, nemocenské pojištění 6. Registrace na finančním úřadě 7. Zásady pro přihlášení el. energie, vody a plynu pro podnikatele 8. Hygiena – výňatky ze zákona 9. Povinnosti podnikatele