2. Marketingová oblast

MARKETING - proces zaměřený na uspokojování zákazníka - marketingový výzkum je shromažďování a vyhodnocování informací, které vedou k pochopení požadavků trhu 4P – produkt, place, price, promotion Marketingový výzkum se provádí: když se uvádí nový výrobek na trh když potřebujete znát potřeby trhu když klesají tržby Marketingová oblast – ZADÁNÍ 1. Vyber 5 výrobků a porovnej ceny ve své provozovně s cenami tří konkurentů + 3 výhody tvé firmy oproti konkurenci – prostory, obsluha, vybavení, speciality, dodavatelé, recyklace, české výrobky – zapiš do tabulky 2. Graficky vyjádři strukturu obyvatel v dané lokalitě tvé provozovny. – zaměstnaní, nezaměstnaní, důchodci, děti – na koho se zaměříš, kdo bude moje cílová skupina, zamyslet se, jak nalákám lidi z větší dálky 3. Vytvoř reklamní leták tvé nově otevřené provozovny – textový i obrazový obsah LOGO firmy – vlastní značka, firemní slogan, tak, abyste přilákali co nejvíce zákazníků 4. Vytvoř firemní vizitku. www.tisknisi.cz 5. Průzkum trhu – vytvoř dotazník (5 otázek) pro budoucí zákazníky. 6. Vzor jídelního lístku, nebo nápojového lístku, nebo menu, nebo ceník služeb 7. Zamysli se, jakým způsobem by ses mohl/a ještě prezentovat........zviditelnit - webové stránky, sociální účet, byznys účet, blog, denní menu sdílím na FCB, on-line kalendář