Podnikatelský záměr - osnova

Obsah 1. Úvod do podnikání 2. Marketingová oblast 3. SWOT analýza 4. Legislativní oblast 5. Finanční oblast 6. Personální oblast 7. Závěr
Podnikatelský záměr - plán budoucího podnikání - ověření dosažitelnosti cílů, perspektivisty, úspěšnosti - shromažďování informací k podnikání Otázky na úvod – využijete na začátku i v závěru práce. Je pro tebe důležité podnikání? Jsi skutečně rozhodnut se do podnikání pustit? Mám jasno jaké výrobky či služby chci nabízet? Je moje cena konkurenceschopná? Je moje představa reálná?