podmět

Podmět - ptáme se Kdo? Co? - 1. pád nejčastěji to je podstatné jméno nebo zájmeno dělíme ho na : vyjádřený a nevyjádřený Přísudek - ptáme se: Co dělá podmět? nejčastěji to je sloveso