Chladící zařízení

Chladící zařízení Určité potraviny je třeba uskladňovat v chladícím nebo mrazícím zařízení. Chlazení je způsob krátkodobého uchování potravin při teplotě 0 až 5°C Zmrazení slouží k dlouhodobému uchování potravin při teplotě -18 až -24°C (obvykle) Druhy chladících zařízení: - mohou pracovat s využitím plynového nebo elektrického zařízení a pracují automaticky - rozlišujeme kompresorové (nejpoužívanější) absorpční Kompresorové chlazení tvoří agregát, který se skládá z elektromotoru, kompresoru,kondenzátoru, kapiláry nebo ventilu a výparníku Elektromotor pohání kompresor stlačující chladící plyn, který s využitím dále uvedených daných technických zařízení a po opakované změně jeho stavu zajištujě odebírání tepla z ochlazovaného prostoru a tím zajištuje chlazení. Absorpční chlazení nepotřebuje motor, provoz je tichý ale chladicí výkon malý - proto je zařízení málopoužívané Chladicí zařízení jsou: - chladničky - chladicí skříně - chladicí stoly - chladicí vitríny - chladicí pulty na chlazení nápojů - chladicí boxy - chladírny