57.- 58. Vznik a získávání medu

Med - přírodní lehce stravitelné sladidlo - včelí produkt Vznik medu - včely nasávají do medového váčku sladké šťávy - šťávy se ve váčku smísí s enzymy slin a začne jejich chemická přeměna na med - naplněný váček včela vyprázdní do plástů - šťáva se pak zahušťuje, obohacuje o další enzymy a ochranné látky, zraje - při zrání se šťávy chemicky mění, houstnou, získávají charakteristickou barvu, chuť a vůni medu Získávání medu - vyzrálý med se z plástů získává: •za tepla - vytavováním •za studena - volným vykapáváním, lisováním nebo vytáčením - nejvhodnější je vytáčení v medometu - odstředivou silou se vymetá med nejprve z jedné a pak z druhé strany odvíčkovaného plástu → med si zachová původní vlastnosti - získaný med se cedí přes síta - nechává se v teplém prostředí čeřit - na povrchu vzniká pěna, která se odstraňuje - plní se do spotřebitelských obalů