48.- 49. Sacharóza a výroba řepného cukru

Řepný cukr - sacharóza Výroba řepného cukru - surovinou cukrová řepa s množstvím cukru v bulvách 16 - 20 % - kořen řepy obsahuje 75% vody a 5 - 7 % necukrů - na množství cukru v kořenech má vliv: •druh řepy •klimatické podmínky •půdní podmínky •způsob ošetření Postup výroby: 1. Praní řepy - pračky - odstraní se nečistoty 2. Řezání řepy - v řezačkách na řízky - dlouhé trojboké hranolky 3. Difúze - proces, z řízků získat co největší množství sacharózy → získá se difúzní šťáva - tmavá až černá kapalina zapáchající po řepě nepříjemné chuti 4. Čištění - difúzní šťávy 2 fáze: 1. fáze - přidává se vápenné mléko Ca(OH)2 2. fáze - do směsi oxid uhličitý CO2 - nečistoty se odstraní filtrací - vzniklý kal je hnojivo, krmivo - čistá přefiltrovaná šťáva - lehká šťáva - musí se odpařit voda 5. Odpařování šťáv 2 fáze: 1. fáze - voda se odstraňuje na odparkách, vznikne těžká šťáva - nahnědlá, sirupovitá 2. fáze - cukr začne krystalizovat - vzniká cukrovina = směs krystalů - získá se surový cukr - zbytek je melasa - hustší, sirupovitá, černohnědá kapalina používaná: a) ke krmným účelům b) surovina pro lihovarnický a drožďárenský průmysl c) k výrobě kyseliny citronové http://www.youtube.com/watch?v=1nWfvFU9oCA Surový cukr - má nahnědlou barvu - chuť po řepě - nedá se přímo použít, je nutné provést rafinaci