38. Skladování a záruční lhůty

Zásady správného skladování - cílem je prodloužit trvanlivost potravin Zásady správného skladování 1. potraviny skladujeme podle vlastností 2. pravidelná kontrola 3. zpracování dle záruční lhůty 4. vadné potraviny odstranit 5. aromatické potraviny se skladují odděleně 6. teplota a vlhkost skladu se kontroluje 7. dodržovat pravidla hygieny Záruční lhůta potravin - doba použití surovin k výrobě - výrobce (dodavatel) ručí za kvalitu výrobku - na etiketě výrobku - datum výroby a datum spotřeby Přejímání potravin 1. Přejímka kvantitativní - kontrola množství druhů potravin dle dodacího listu 2. Přejímka kvalitativní - kontroluje se za přítomnosti závozníka: •neporušenost obalů •označení •datum výroby •namátkově se provede smyslové hodnocení